4 redenen waarom groendaken een aanwinst zijn voor uw gebouw

Groendaken: je ziet ze meer en meer opduiken in het straatbeeld. Openbare gebouwen, bedrijfspanden en zelfs privéwoningen kiezen steeds vaker voor een streepje groen op het dak. En waarom ook niet, want een groendak heeft vele voordelen. Hieronder sommen we ze even voor je op!

Soorten groendaken

Daktuin

Groendaken zijn er in 2 varianten: intensieve en extensieve. De eerste groep, de intensieve, omvat alle groendaken die intensief werk vergen om te plaatsen en te onderhouden. Vandaar ook de naam. Een intensief groendak kan je eigenlijk beter een daktuin noemen omdat ze naast grassen en kruiden ook planten, struiken en zelfs bomen kunnen bevatten. Een volwaardige tuin op je dak, met andere woorden. Er komt dus na de plaatsing heel wat onderhoudswerk bij kijken. Bovendien heb je uiteraard ook een veel stevigere dakconstructie nodig om dat alles te ondersteunen. 

Sedumdak


Het ‘kleine broertje’ van die intensieve daktuin is het extensieve groendak. Hieronder valt ieder groendak met een beperkte bezetting, waaronder kruiden, mossen, grassen en vetplanten. In dit geval wordt vaak de term ‘sedumdak’ gebruikt. Dit type vereist minder onderhoud dan de eerste categorie en de dakconstructie zelf moet minder gewicht kunnen ondersteunen, waardoor de meeste mensen deze optie verkiezen.

Premie groendak


Een tweede reden waarom extensieve groendaken vaker gekozen worden, is omdat de overheid hiervoor een premie toekent. Die is enkel van toepassing op de extensieve categorie. Deze subsidie bedraagt 20 euro per vierkante meter maar mag niet meer zijn dan 50% van de totale prijs. Per adres ligt er ook een limiet vast van 5000 euro en de premie kan slechts één keer toegekend worden. Na voltooiing kan je bij jouw lokale gemeente een subsidieaanvraag indienen. Voor de stad Aalst kan je dat bijvoorbeeld via deze link doen. Voor andere gemeenten of steden kan je je best informeren bij de lokale dienst huisvesting.

Je hebt trouwens recht op die subsidie bij zowel nieuwbouw- als verbouwingsprojecten. Zorg wel steeds dat je over het plan, een kopie van de factuur met duidelijke vermelding van de oppervlakte en 2 foto’s van het groendak beschikt, want dit is nodig om de aanvraag in te dienen.

Let wel: RT&S Daken plaatst enkel groendaken in combinatie met het aanleggen van nieuwe dakbedekking. Wij doen dit nooit op een reeds geplaatst dak omdat we nooit 100% zeker kunnen zijn dat een bestaand dak geen (verborgen) gebreken vertoont. Bij eventuele problemen nadien wordt het dan een welles-nietes spelletje en dus plaatsen we groendaken enkel wanneer we zeker zijn dat de ‘ondergrond’ perfect in orde is. Dat betekent enkel wanneer RT&S Daken zelf de dakbedekking heeft kunnen plaatsen, want dan zijn we zeker van de kwaliteit.

Isolatie groendak


Hou er rekening mee dat een sedumdak niet beloopbaar zijn. Waar ze wél in uitblinken is isolatie, zowel op vlak van temperatuur als geluid. In de zomer zorgt het dus voor extra afkoeling, terwijl in de winter net alle warmte binnen wordt gehouden. Bovendien filteren ze fijn stof en zetten ze CO2 om in zuivere lucht, wat op ecologisch vlak ongetwijfeld een troef is.

Vanaf 1 januari 2020 kan het ontbreken van voldoende dakisolatie directe aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. Vraagt u zich af of u recht hebt op een premie? Of dat uw dak voldoet aan de isolatienormen? Neem dan gerust contact met ons op, en wij helpen u graag verder!

Afleiding regenwater 


Daarnaast hebben ze nog extra functionele voordelen voor je dak én je portefeuille. Een groendak verhoogt namelijk de absorptiecapaciteit van regenwater (de vegetatie slorpt een deel op), en pas na verloop van tijd wordt het water afgeleid via de dakgoot naar het riool. Minder druk op de dakbedekking, een lagere kans op wateroverlast en natuurlijke recuperatie van regenwater. En dus minder risico op onvoorziene kosten. 

Groene ideeën opgedaan? Contacteer ons vrijblijvend om jouw wensen en noden te bespreken.